Chuyện tiếu lâm không làm Đạt Lai Lạt Ma cười


 

Trong video clip dưới đây, một phóng viên TV của Úc, trong khi phỏng vấn Đạt Lai Lạt Ma, nói một câu tiếu lâm với Đạt Lai Lạt Ma, nhưng Đạt Lai Lạt Ma không cười, anh phóng viên này phải tự cười một mình, và Đạt lai Lạt Ma chỉ cười khi thấy anh nầy lính quýnh giải thích để làm mình cười.

Và đoạn phỏng vấn này trở thành truyện cười cho cả thê giới🙂

Chàng phóng viên nói: “Đạt Lai Lạt Ma bước vào một nhà hàng Pizza, và nói ‘Can you make me one with everything?'”.

Câu “Can you make me one with everything” là câu chơi chữ, để cười. Nó có hai nghĩa:

(1) Làm ơn cho tôi một cái Pizza với đủ mọi thứ–cheese, sausage, pepper, mushroom, pepperoni…

(2) Hãy làm cho tôi trở thành MỘT với tất cả. Đây là triết lý Phật giáo.

Nhưng Đạt Lai Lạt Ma không nắm được ý cười và anh chàng phóng viên này phải tự cười.

Bài học là, chuyện tiếu lâm có gốc rất sâu trong văn hóa. Một chuyện làm mình buồn cười trong văn hóa mình có thể chẳng buồn cười tí nào với người ở văn hóa khác. Coi chừng khi kể chuyện tiếu lâm cho người ngoại quốc.

Mến,
Hoành
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: