How Great Thou Art by Grace James

 

Chào các bạn,

“How great thou art” là một bài hát hiến dâng (devotional) rất nổi tiếng ngợi ca Thượng Đế. Trên ĐCN mình đã giới thiệu bài hát này một lần ở đây.

Hôm nay chúng ta cùng nghe lại bài hát này do chị mục sư Grace James hát. Mình từng gặp và đến nghe chị Grace hát bài hát này một số lần và thấy giọng hát của chị rất hay và nhiều thánh linh. Mình do đó tạo youtube movie của bài này do chị hát để giới thiệu với các bạn.

Chị không hát hết toàn bài, chỉ mấy khổ trong bài hát gốc.

Chúc các bạn một ngày hiến dâng,

Hiển
 

How great thou art

Originally a Swedish folk melody,
“O Store Gud” by Carl Boberg (1859-1940)
was translated by Stuart K. Hine in 1899.

O Lord my God! when I in awesome wonder
Consider all the worlds Thy hands have made,
I see the stars, I hear the rolling thunder,
Thy power throughout the universe displayed:

Then sings my soul, my Savior God, to Thee:
How great Thou art, how great Thou art!
Then sings my soul! my Savior God, to Thee:
How great Thou art, how great Thou art!

When through the woods and forest glades I wander
And hear the birds sing sweetly in the trees;
When I look down from lofty mountain grandeur
And hear the brook and feel the gentle breeze:

Then sings my soul, my Savior God, to Thee:
How great Thou art, how great Thou art!
Then sings my soul! my Savior God, to Thee:
How great Thou art, how great Thou art!

And when I think that God, His Son not sparing,
Sent Him to die, I scarce can take it in;
That on the cross, my burden gladly bearing,
He bled and died to take away my sin:

Then sings my soul, my Savior God, to Thee:
How great Thou art, how great Thou art!
Then sings my soul! my Savior God, to Thee:
How great Thou art, how great Thou art!

When Christ shall come with shout of acclamation
And take me home, what joy shall fill my heart!
Then I shall bow in humble adoration,
And there proclaim, my God, how great Thou art!

Then sings my soul, my Savior God, to Thee:
How great Thou art, how great Thou art!
Then sings my soul! my Savior God, to Thee:
How great Thou art, how great Thou art!

How Great Thou Art – Grace and Vessel of Christ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: