Nghệ thuật Brazil: Berimbau – Capoeira – Baden Powell

 

Chào các bạn,

3 đàn berimbau


Berimbau là một loại đàn gáo một dây của Brazil, gồm:

– một gáo như gáo dừa, gọi là Cabaça, làm từ một loại trái cây gọi là calabaça.

– một cần đàn, hình cánh cung, gọi là Verga.

– một dây đàn bằng kẽm, gọi là Arame.

– một hòn đá tròn gọi là Pedra hay Dobrão, mà nghệ sĩ cầm ở tay trái, ấn vào dây đàn để thay đổi âm thanh.

– một que nhỏ để đánh đàn, gọi là Baqueta, mà nghệ sĩ cầm ở tay phải.

– một dụng cụ xóc để tạo âm thanh, cũng cầm ở tay phải, gọi là Caxixí.

Đàn này còn là một nhạc cụ gõ, vừa tạo âm thanh từ dây đàn vừa tạo các nhịp xóc từ caxixí.

Capoeira là một nghệ thuật của Brazil trộn lẫn dancing, võ thuật, âm nhạc của đàn Berimbau, và các loại nhạc cụ gõ như trống conga, tambourine… Một trộn lẫn rất sống động, đẹp mắt và thực tiễn.

Caxixi, baqueta, và dobrão

Baden Powell có tên đầy đủ là Baden Powell de Aquino, sinh 1937 mất 2000, là nhạc sĩ guitar cổ điển số 1 của Brazil và cũng vào hàng số 1 của thế giới. Baden Powell đưa cây đàn guitar cổ điểm đến cùng tận giới hạn của nó, dùng kỹ thuật cổ điển để trình tấu đủ mọi loại nhạc, từ cổ điển đến mọi loại nhạc phổ thông tân thời, swing, Bossa nova, Samba, Brazilian jazz, Latin jazz và dân nhạc Brazil.

Dưới đây chúng ta có 3 videos.

1. Nghệ thuật vũ Capoeira với đàn berimbau, trống conga và tambourine.

2. Đấu võ Capoeira cũng nhạc đàn berimbau và các loại trống.

3. Nhạc sĩ guitar Baden Powell dùng đàn guitar để trình tấu âm thanh berimbau, qua bản Berimbau do Baden Powellde và Marcus Vinicius de Moraes sáng tác.
 

1. Vũ Capoeira


 
2. Đâu võ Capoeira


 
3. Guitarist Baden Powell – Berimbau (Click vào ảnh dưới đây để xem trên Youtube)

One Response

  1. Ôi, sao mà tương tư với đàn bầu Việt Nam thế? Như vậy người Việt Nam mất niềm tự hào về đàn bầu là nhạc cụ duy nhất chỉ có 1 dây rồi !😦

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: