Slideshow Công Ơn Cha Mẹ

 

Mời các bạn xem slideshow Công Ơn Cha Mẹ của bạn đọc ĐCN, Nguyễn Thị Thủy, nữ quân nhân, sinh viên năm thứ 6 (năm cuối) tại Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự, chuyên ngành điện tử y sinh (Biomedical Electronics). Thủy mới làm slideshow này cho mùa Vu Lan.

Cảm ơn Thủy. Và welcome into vườn chuối.

Các bạn click vào ảnh dưới đây để xem và download.
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: