Slideshow "Friendship"

 

Mời các bạn xem slideshow Friendship của chị Nguyễn Thị Thủy, sinh viên tại Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự, vừa có PPS Công Ơn Cha Mẹ tuần Vu Lan rồi.

Xin các bạn click vào ảnh dưới đây để xem slideshow và download.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: